ENVIRONMENT: production

Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)

List Participants/Receivers based on UnitCVR

[Search cvr.dk]

Endpoints belonging to CVR 29189773
Lookup time:  27-05-2024 04:39:15 GMT+2
EndpointID Unit name
GLN 5798005153726 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur
GLN 5798005153795 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Broer og Telefoni
GLN 5798005153771 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Gadelys og Signalanlæg
GLN 5798005158943 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Grøn
GLN 5798005158936 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Sort/hvid
GLN 5798005158929 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Trafiksikkerhed
GLN 5798005158950 Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Transport
GLN 5798005153399 Sønderborg Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen - KP eFaktura
GLN 5798005153443 Sønderborg Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen - KP eFaktura Ydelse
GLN 5798005154044 Sønderborg kommune - Biblioteket
GLN 5798005154099 Sønderborg kommune - Biblioteket - Fakturaer fra Attest
GLN 5798005158011 Sønderborg Kommune - Borgerservice og Digitalisering - Borgerservice - team 2
GLN 5798005156604 Sønderborg kommune - Borgerservicecentret Sønderborg
GLN 5798005130604 Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - Als
GLN 5798005153542 Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - B. Overgaard
GLN 5798005130581 Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - City og Jylland
GLN 5798005153504 Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - el, vand, varme
GLN 5798005153634 Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - Haller og Udeområder
GLN 5798005153597 Sønderborg Kommune - Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri
GLN 5798005153863 Sønderborg Kommune - Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri - Transportkontoret
GLN 5798005153825 Sønderborg Kommune - Bæredygtighed og Landdistrikter
GLN 5798005155140 Sønderborg kommune - Børn og Familie - Handicapgruppen
GLN 5798005154617 Sønderborg kommune - Børn og Familie - Sprog- og Støttekorps
GLN 5798005155164 Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn og Unge med særlige behov
GLN 5798005154600 Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn- og Uddannelse, Staben
GLN 5798005154006 Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Stab
GLN 5798005154020 Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Økonomi
GLN 5798005205562 Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed, Ungdomsskole - STU og VSU
GLN 5798005205586 Sønderborg Kommune - Børnebyen Havnbjerg
GLN 5798005190240 Sønderborg Kommune - Børnegalaksen
GLN 5798005154297 Sønderborg Kommune - Børnegården Damgade
GLN 5798005154358 Sønderborg Kommune - Børnegården Humle-Tumle
GLN 5798005130680 Sønderborg Kommune - Børnegården Kværs
GLN 5798005139294 Sønderborg Kommune - Børnegården Nejs
GLN 5798005154136 Sønderborg Kommune - Børnehuset Alssund
GLN 5798005139300 Sønderborg Kommune - Børnehuset Egernsund
GLN 5798005154174 Sønderborg Kommune - Børnehuset Engelshøj
GLN 5798005154334 Sønderborg Kommune - Børnehuset Goethesgade
GLN 5798005139317 Sønderborg Kommune - Børnehuset Himmelblå
GLN 5798005154228 Sønderborg Kommune - Børnehuset Parken
GLN 5798002230116 Sønderborg Kommune - Børnehuset Sønderskov
GLN 5798005154143 Sønderborg Kommune - Børnehuset Toften
GLN 5798005154273 Sønderborg Kommune - Børnehuset Ulkebøl
GLN 5798005154488 Sønderborg Kommune - Børnehuset Ulkebøl Special
GLN 5798005154303 Sønderborg Kommune - Børneindsatser
GLN 5798005154372 Sønderborg Kommune - Børneindsatser - Børnehus
GLN 5798005153962 Sønderborg Kommune - Center for Verdensmål
GLN 5798005155911 Sønderborg kommune - Dagplejen
GLN 5798005154860 Sønderborg Kommune - Dagtilbud Als
GLN 5798005154938 Sønderborg Kommune - Dagtilbud Jylland
GLN 5798005154921 Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Dagtildbu - Dybbøl - Sundeved
GLN 5798005147107 Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Nydam Børnehus
GLN 5798005130550 Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Rinkenæs Børnehus
GLN 5798005130703 Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Rinkenæs Skole
GLN 5798005130789 Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - SFO - Rinkenæs
GLN 5798005190288 Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Tandslet Børnehave
GLN 5798005154907 Sønderborg kommune - Dagtilbud og Læring - Dagtilbudområde - Ahlmann - Humlehøj
GLN 5798005154891 Sønderborg kommune - Dagtilbud og Læring - Dagtilbudområde Sønderborg Øst
GLN 5798005155188 Sønderborg kommune - Dagtilbud og skoler - Nordals Skolen
GLN 5798005154952 Sønderborg Kommune - Dagtilbud Område Tyske Børnehaver
GLN 5798005155430 Sønderborg Kommune - Distrikt Socialpsykiatrien
GLN 5798005157519 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab
GLN 5798005153719 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - BeredSønderborg Kommuneab - Administration
GLN 5798005156000 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - BeredSønderborg Kommuneab - Hjælpemiddeldepotet
GLN 5798005153702 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - BeredSønderborg Kommuneab - Operativ indsats & drift
GLN 5798005153733 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - BeredSønderborg Kommuneab - Vagtcentral
GLN 5798005153801 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - BeredSønderborg Kommuneab - Vagtcentralen - ParkeringSønderborg Kommuneontrol Syd
GLN 5798005158295 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Drift og Service - Møbelbørs og Pedelenhed
GLN 5798005158028 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Drift og Service - Rengøringsdrift
GLN 5798005159056 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Anlæg
GLN 5798005159117 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Grøn drift - Als Sundeved
GLN 5798005159179 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Grøn Drift - Dybbøl Sønderborg
GLN 5798005206132 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Hardeshøj-Ballebro Færgefart
GLN 5798005153603 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Havnekontoret
GLN 5798005159025 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Håndværkerafdeling
GLN 5798005159155 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Service & Værksted - Service
GLN 5798005159162 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Service & Værksted - Værksted
GLN 5798005159087 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Vejdrift
GLN 5798005153740 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Vinter
GLN 5798005158325 Sønderborg Kommune - Drift og Beredskab -Drift og Service
GLN 5798005154167 Sønderborg Kommune - Dybbøl Børnehus
GLN 5798005154259 Sønderborg Kommune - Dybbølsten Børnehave og Vuggestue
GLN 5798005153955 Sønderborg Kommune - Ejendomskontoret
GLN 5798005153627 Sønderborg Kommune - Energi og Byggeri - A. Lyngby
GLN 5798005153535 Sønderborg Kommune - Energi og Byggeri - B. Reimer
GLN 5798005153559 Sønderborg Kommune - Energi og Byggeri - J. Bak
GLN 5798005153610 Sønderborg Kommune - Energi og Byggeri - S. Olsen
GLN 5798005153511 Sønderborg Kommune - Energi og Byggeri - U. Schmidt
GLN 5798005155058 Sønderborg Kommune - Familieindsatser
GLN 5798005153191 Sønderborg Kommune - Familien Først
GLN 5798005154624 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Ahlmann-Skolen
GLN 5798005197621 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - Augustenborg Skole
GLN 5798005139263 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Broager Skole
GLN 5798005154631 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Dybbøl-Skolen
GLN 5798005197652 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - Fryndesholm Skole
GLN 5798005130635 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Gråsten Skole
GLN 5798005154648 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Humlehøj-Skolen
GLN 5798005190370 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - Hørup Centralskole
GLN 5798002229943 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Kløver Skolen, Sønderborg
GLN 5798005190448 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - Lysabild Skole
GLN 5798005154679 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Naturskolen Egetofte
GLN 5798005147145 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Nybøl Skole
GLN 5798005147169 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Nydamskolen
GLN 5798005205715 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - Nørreskovskolen
GLN 5798005197638 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - SFO - Augustenborg
GLN 5798005197645 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - SFO - Augustenborg
GLN 5798005154587 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Dybbøl Skolen
GLN 5798005154389 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Fristedet Kærvej
GLN 5798005190325 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - SFO - Fristedet Lysabild
GLN 5798005197669 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - SFO - Fryndesholm
GLN 5798005130598 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Gråsten
GLN 5798005154846 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Huholt Skole
GLN 5798005139324 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Mariegården
GLN 5798005147152 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Nybøl
GLN 5798005147206 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Nydamskolen
GLN 5798005190332 Sønderborg Kommune - Folkeskoler - SFO - Stedet For Os, Hørup
GLN 5798005154563 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Ulkebøl
GLN 5798005154396 Sønderborg kommune - Folkeskoler - SFO - Værestedet Kuben
GLN 5798005154655 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Sønderskov-Skolen
GLN 5798005154662 Sønderborg kommune - Folkeskoler - Ulkebøl Skole
GLN 5798005154808 Sønderborg kommune - Folkeskoler - UU-vejledning
GLN 5798005154914 Sønderborg Kommune - Frivillighedsområdet §18
GLN 5798005197614 Sønderborg Kommune - Fynshav Børnehus
GLN 5798005205647 Sønderborg Kommune - Gammeldam Børnehus
GLN 5798005153313 Sønderborg Kommune - Geodata
GLN 5798005205630 Sønderborg Kommune - Guderup Børnehave
GLN 5798005153900 Sønderborg Kommune - Handleplan for fødevarer
GLN 5798005197591 Sønderborg Kommune - Hertugbyens Dagtilbud
GLN 5798005153146 Sønderborg Kommune - Hjemme- og Sygeplejen - Alsund - Sygeplejen AKUT
GLN 5798005156987 Sønderborg Kommune - Housing First og §99 Team
GLN 5798005158578 Sønderborg Kommune - HR og Administration - Personalejura
GLN 5798005154280 Sønderborg Kommune - Idrætsbørnegården Skratmosen
GLN 5798002230178 Sønderborg Kommune - Indsatser for Børn og Unge
GLN 5798005156963 Sønderborg Kommune - Job & Velfærd - Handicap, Psykiatri og Misbrug - Område Vest - Botilbud Christiansro
GLN 5798005155461 Sønderborg kommune - Job - Integrationsteam
GLN 5798005155324 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Arbejdsmarkedsafdelingen - Borgerservice og Ydelse (KY)
GLN 5798005155331 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Arbejdsmarkedsafdelingen - Borgerservice og Ydelse - administration (KY)
GLN 5798005157069 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Handicapområdet - Bosager Døgninstitution - Bosager Aktivitets- og Samværstilbud
GLN 5798005157106 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Handicapområdet - Værkstederne - SAABU-Møllestedgård
GLN 5798005157090 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Handicapområdet - Værkstederne - SAABU-Natur
GLN 5798005157113 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Handicapområdet - Værkstederne - SAABU-Østerlund
GLN 5798005156086 Sønderborg kommune - Job og Velfærd - Hjemme- og sygeplejen Alssund
GLN 5798005157007 Sønderborg Kommune - Job og Velfærd - Psykiatriområdet - Hertughaven
GLN 5798005155409 Sønderborg Kommune - Jobcenter - Borger og Job - Virksomhedsservice
GLN 5798005155805 Sønderborg kommune - Jobcenter - Jobcenter
GLN 5798005155652 Sønderborg kommune - Jobcenter - Jobcenter, Intern Administration
GLN 5798005155669 Sønderborg kommune - Jobcenter - Jobcenter, lægeerklæringer
GLN 5798005155348 Sønderborg Kommune - Jobcenter Ydelsesteam
GLN 5798005154204 Sønderborg Kommune - Kløverhusene
GLN 5798005190271 Sønderborg Kommune - Kløverlykke Børnehus
GLN 5798005158004 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - Byråds- og Direktions- sekretariatet
GLN 5798005158042 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - Byrådssekretariatet
GLN 5798005158066 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - Byrådssekretariatet, Forsikringsenheden - Arbejdsskadeforsikring
GLN 5798005153290 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - Byrådssekretariatet, Forsikringsenheden - Forsikringer
GLN 5798005158554 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - HR og Arbejdsmiljø
GLN 5798005154877 Sønderborg kommune - Kommunaldirektørens stabe - Politik og analyse
GLN 5798005158059 Sønderborg kommune - Kommunaldirektørens stabe - Politik og analyse - Kommunikation
GLN 5798005155379 Sønderborg Kommune - Kommunaldirektørens Stabe - Sønderborg Erhvervsservice
GLN 5798005158172 Sønderborg Kommune - Kultur Idræt og Fritid
GLN 5798005154013 Sønderborg kommune - Kultur Idræt og Fritid - Folkeoplysning
GLN 5798005158165 Sønderborg Kommune - Kultur Idræt og Fritid - Stine Dudda
GLN 5798005158110 Sønderborg Kommune - Kultur Idræt og Fritid - Tanja Zeba
GLN 5798005158127 Sønderborg Kommune - Kultur og Erhverv - Augustiana Kunstpark og Kunsthal
GLN 5798005155416 Sønderborg Kommune - Kultur og Erhverv - Projekt og Udvikling
GLN 5798005153993 Sønderborg kommune - Kultur og Fritid - Kulturafdelingen
GLN 5798005158158 Sønderborg Kommune - Kultur, Turisme og Bæredygtighed - Kultur, Event Idræt og Fritid
GLN 5798005155829 Sønderborg kommune - Land, By og Kultur, Staben - Land, By og Kultur, Staben
GLN 5798005158080 Sønderborg Kommune - Landdistrikter
GLN 5798005205616 Sønderborg Kommune - Lilleskovens Børnehave
GLN 5798005190257 Sønderborg Kommune - Lysabild Børnehave
GLN 5798005154945 Sønderborg Kommune - Midtbyens Naturbørnehus
GLN 5798005154129 Sønderborg Kommune - Motorik-børnehuset Rådyrvej
GLN 5798005154051 Sønderborg kommune - Musikskolen - Musikskolen
GLN 5798005155133 Sønderborg kommune - Myndighed Børneteam
GLN 5798005155393 Sønderborg Kommune - Naturvejlederne
GLN 5798005147084 Sønderborg Kommune - Nybøl Børnehus
GLN 5798005153177 Sønderborg Kommune - Passagen - Ungeindsatser
GLN 5798005154471 Sønderborg kommune - Pladsanvisning administration og tilsyn
GLN 5798005153252 Sønderborg Kommune - Plan og Myndighed -By og LandSønderborg Kommuneab
GLN 5798005153306 Sønderborg Kommune - Plan og Myndighed -Byg og Bolig
GLN 5798005153337 Sønderborg Kommune - Plan og Myndighed -Erhverv og Affald
GLN 5798005153344 Sønderborg Kommune - Plan og Myndighed -Vand og Natur
GLN 5798005197751 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Amaliehaven administration
GLN 5798005197768 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Amaliehaven dagcenter
GLN 5798005197799 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Amaliehaven rengøring
GLN 5798005139423 Sønderborg kommune - Plejecentre - Broager Plejecenter
GLN 5798005156406 Sønderborg kommune - Plejecentre - Center for Korttidspladser, Ulkebøl
GLN 5798005156451 Sønderborg kommune - Plejecentre - Dybbøl Plejecenter
GLN 5798005130628 Sønderborg kommune - Plejecentre - Gråsten Plejecenter
GLN 5798005189992 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Hørup Plejecenter
GLN 5798005156253 Sønderborg kommune - Plejecentre - Køkkenenhed Sønderborg
GLN 5798005156307 Sønderborg kommune - Plejecentre - Mølleparkens Plejecenter
GLN 5798005205975 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Områdecenter Guderup, administration
GLN 5798005206002 Sønderborg Kommune - Plejecentre - Områdecenter Tangshave, administration
GLN 5798005156352 Sønderborg kommune - Plejecentre - Plejecenter Tandsbjerg
GLN 5798005154723 Sønderborg kommune - Plejecentre - Plejecenter Tangshave, cafeteria
GLN 5798005154747 Sønderborg kommune - Plejecentre - Plejecenter Tangshave, pedeller og rengøring
GLN 5798005157014 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Bosager adm
GLN 5798005156765 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Alléen
GLN 5798005156772 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud B. S. Ingemanns Vej
GLN 5798005205869 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Bohjørnet
GLN 5798005156895 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Ellebo
GLN 5798005156826 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Engbo
GLN 5798005156833 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Flintholm
GLN 5798005197737 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Højbo
GLN 5798005130529 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Højløkke
GLN 5798005156789 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Jørgensgård
GLN 5798005157182 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Løvkær
GLN 5798005157045 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Nørrebo
GLN 5798005156888 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Skrænten
GLN 5798005157052 Sønderborg Kommune - Psykiatri og Handicap - Botilbud Svenstrup
GLN 5798005156918 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Gelerts Gård
GLN 5798005156710 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Misbrugscenter - Sønderborg
GLN 5798005156864 Sønderborg kommune - Psykiatri og Handicap - Værestedet 12`eren
GLN 5798005153221 Sønderborg Kommune - Reimers-skolen - Kursus- og uddannelsescenter
GLN 5798005130567 Sønderborg Kommune - Rinkenæs Tyske Børnehave
GLN 5798005158615 Sønderborg Kommune - Risiko og forebyggelse
GLN 5798005155997 Sønderborg kommune - Social og Senior - Hjælpemiddelafdelingen, CHK-team
GLN 5798005156673 Sønderborg kommune - Social og Senior - Myndighed - Social og Senior - Handicapteam
GLN 5798005190158 Sønderborg Kommune - Social og Senior - Social og Sundhed - §118 og §119
GLN 5798005156659 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Handicap og Psykiatri - Staben
GLN 5798005156703 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Psykiatri og Udsatte
GLN 5798005155218 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Social og Senior - Administration
GLN 5798005156062 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Social og Senior - Staben
GLN 5798005156246 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Social og Senior, IT
GLN 5798005156222 Sønderborg kommune - Social og Senior - Staben - Social og Senior, mellemkommunale betalinger
GLN 5798005156901 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri - Område 1
GLN 5798005153160 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri - Væresteder
GLN 5798005153368 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri Straks Team
GLN 5798002230697 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri Væksthuset
GLN 5798005157151 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri §85 Elmbjergvej
GLN 5798005197720 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatri §85 Louisegade
GLN 5798005156734 Sønderborg Kommune - Socialpsykiatrien, Aktivitets- og Udviklingscenter, AUC
GLN 5798005153214 Sønderborg Kommune - Stab, Byggeri og Infrastruktur - Anlæg og Infrastruktur - Vejdrift
GLN 5798005205609 Sønderborg Kommune - Stevning Børnehus
GLN 5798005155225 Sønderborg kommune - Sundhed
GLN 5798005156130 Sønderborg kommune - Sundhed - Handicapbiler
GLN 5798005156079 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjemmeplejen Distrikt Fjord
GLN 5798005156116 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjemmeplejen Distrikt Nordals
GLN 5798005156093 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjemmeplejen Distrikt Sydals
GLN 5798005156154 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjælpemidler Alssund
GLN 5798005156178 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjælpemidler Nordals
GLN 5798005156208 Sønderborg kommune - Sundhed - Hjælpemidler Sydals
GLN 5798005156055 Sønderborg kommune - Sundhed - Inkontinens
GLN 5798005156123 Sønderborg kommune - Sundhed - Kompressionsstrømper
GLN 5798005156185 Sønderborg kommune - Sundhed - Kropsbårne hjælpemidler Als
GLN 5798005156215 Sønderborg kommune - Sundhed - Kropsbårne hjælpemidler Jylland
GLN 5798005155232 Sønderborg kommune - Sundhed - Sundhedsfremme & Forebyggelse
GLN 5798005155201 Sønderborg kommune - Sundhed - Sundhedsplejen
GLN 5798005156475 Sønderborg kommune - Sundhed - Sygeplejegruppen Alssund
GLN 5798005156499 Sønderborg kommune - Sundhed - Sygeplejegruppen Nordals
GLN 5798005156505 Sønderborg kommune - Sundhed - Sygeplejegruppen Sydals
GLN 5798005156482 Sønderborg kommune - Sundhed - Sygeplejen Fjord
GLN 5798005155287 Sønderborg kommune - Sundhed - Tandplejen Gråsten
GLN 5798005155294 Sønderborg kommune - Sundhed - Tandplejen Nordborg
GLN 5798005155256 Sønderborg kommune - Sundhed - Tandplejen Sønderborg
GLN 5798005206231 Sønderborg Kommune - Sundhedscentret Sekretariat
GLN 5798005156109 Sønderborg Kommune - Sundhedscentret Træningsenheden
GLN 5798005154068 Sønderborg kommune - Sønderborg Kommune - Sønderborghus
GLN 5798005156727 Sønderborg Kommune - Team for Spiseforstyrrelse
GLN 5798005158592 Sønderborg Kommune - Teknik, Miljø og Bæredygtig - Staben
GLN 5798005153153 Sønderborg Kommune - Tilsyn - Støttet boligbyggeri
GLN 5798005130840 Sønderborg Kommune - Tumleby
GLN 5798005154686 Sønderborg kommune - Ungdomsskolen - Sønderborg Ungdomsskole
GLN 5798005154778 Sønderborg Kommune - Ungecenter
GLN 5798005154792 Sønderborg Kommune - Ungecenter - Gadeplan og Fritidspas
GLN 5798005154709 Sønderborg Kommune - Ungecenter 10. klasse
GLN 5798005155102 Sønderborg Kommune - Ungehuset
GLN 5798005153184 Sønderborg Kommune - Ungeindsatser
GLN 5798005155539 Sønderborg Kommune - VidensBy Sønderborg
GLN 5798005130543 Sønderborg Kommune - Vindsuset
GLN 5798005158035 Sønderborg Kommune - Økonomi - Boligadministrationen
GLN 5798005157960 Sønderborg Kommune - Økonomi - Budget og Regnskab
GLN 5798005157953 Sønderborg Kommune - Økonomi - Digitalisering og Udbud
GLN 5798005158639 Sønderborg Kommune - Økonomi - EU projekt ESA
GLN 5798005157977 Sønderborg Kommune - Økonomi - Staben
GLN 5798005157984 Sønderborg Kommune - Økonomi - Strategi og udbud
GLN 5798005158714 Sønderborg Kommune - Økonomi - Strategi og udbud - IT-administration
GLN 5798005158707 Sønderborg Kommune - Økonomi - Strategi og Udbud - IT-Service
GLN 5798005158585 Sønderborg Kommune - Økonomi - Strategi og Udbud - Lønservice
GLN 5798005153382 Sønderborg Kommune -Børn og Uddannelse - Partnerskabet House of Science
GLN 5798005159049 Sønderborg Kommune -Drift og Beredskab - Entreprenørafdelingen - Administration
GLN 5798005153351 Sønderborg Kommune-Drift og Service-Flådestyring
GLN 5798005153320 Sønderborg Kommune/Børn Uddannelse og Sundhed/Indsatser for børn og unge/Huset Nørregade
Version: 2.9.6.a96579aa3