ENVIRONMENT: NHR PROD

Opslagsside til NemHandelsRegistret

Find modtagere ud fra CVR-nummer

På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i NemHandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Version: 2.3.0.3efb1a2b